Záměry

  • Charita Kaplice

    • Podpora rozvoje sociálních služeb Charity Kaplice a finanční či hmotná podpora osob v krizové situaci v okrese Český Krumlov.

      366 750 Kč