Mimořádné události

flood-876580_1920

 

Naše formy pomoci

  • psychologická a duchovní pomoc
  • finanční pomoc 
  • materiální pomoc

Pomáháme lidem při mimořádných událostech  (povodně, vichřice, požáry) překonat následky krizové situace a přispět k návratu do jejich domova. Ve spolupráci s Charitami v diecézi, HZS Jihočeského kraje, dalšími organizacemi a dobrovolníky zajišťujeme  pomoc psychosociální, materiální i finanční.

Kontakt

Koordinátor pro mimořádné události Charita Kaplice
Jiří Brožík
tel.: 731 604 506
e-mail: jiri.brozik@kaplice.charita.cz