Sociální rehabilitace Tolerance

Sociální rehabilitace Tolerance je tu pro lidi se zdravotním – mentálním nebo duševním onemocněním. Je tu pro lidi, kteří mají touhu splnit si své sny. Chtějí se něco nového naučit, najít si přátele, chtějí být co nejvíc samostatní, chodit do práce.

Můžete chodit mezi další lidí s podobným osudem do denní služby v Kaplici, nebo se domluvíte, že pracovníci Tolerance za Vámi budou chodit i domů. Budou Vám oporou při běžných činnostech v domácnosti, budou Vás doprovázet tam, kam budete potřebovat. Prostě pomohou zvládnout to, co je potřeba a co Vám zatím ještě moc nejde.  

Denní a terénní sociální služba pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně s přidruženým tělesným postižením a pro lidi s chronickým duševním onemocněním ve věku 16 – 80 let a je poskytována bezplatně.


Podrobnější informace o SR Tolerance

Provozní doba

Ambulantní služba:

Terénní služba:

Pondělí 7:00 - 15:00  7:00 - 15:00
Úterý 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00
Čtvrtek 7:00 - 13:00 7:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 7:00 - 15:00

Kde nás najdete? 

Místo poskytování sociální služby v ambulantní formě se nachází v prostorách Sociální rehabilitace Tolerance,
na adrese Kostelní 128, 382 41 Kaplice

Místo poskytování terénní služby záleží na individuální dohodě podle potřeb klienta, běžně se jedná opřirozené sociální prostředí klienta (např. v jeho domácnosti, na ubytovně). Rozšíření terénní služby Sociální rehabilitace Tolerance od 30. 9. 2022

Kontaktujte nás:

Štěpánka Faflová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby