Jak pomáháme

Našim posláním je zajišťovat kvalitní a dostupné sociální služby na území okrskového vikariátu Český Krumlov a podílet se na rozvoji občanské společnosti v regionu. Cílovou skupinou sociálních služeb Charity Český Krumlov jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a děti a mládež zasažené či ohrožené nežádoucími společenskými jevy.

Charita Český Krumlov poskytuje tyto sociální služby: