Přednáška o kyberšikaně

Přednáška o kyberšikaně

Přednáška se uskutečnila dne 23.3.2023 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Depo. Program si pro nás připravil Bc. Martin Griga – strážník pověřený vedením MP.

Na začátku besedy pan Griga pohovořil o tom, co to vlastně kyberšikana je a v čem se liší od šikany. Seznámil nás s pojmy kybergrooming, kyberstalking a sexting. Byli jsme poučeni o rizicích a nástrahách, které se mohou na sociálních sítích vyskytovat. Dále jsme byli seznámeni s tím, jak se chovat, pokud by nám v kyberprostoru hrozilo nebezpeční a na koho se můžeme případně obrátit. Velmi zajímavé byly příběhy z praxe, které pan Griga vyprávěl. Děti si tak uvědomily, že je dobré se se svými starostmi svěřit, a že by se na sociálních sítích měly chovat obezřetně a dávat si pozor jaké fotky a videa sdílí s ostatními. Děti se aktivně do programu zapojily a pokládaly nejrůznější otázky, na které jim p. Griga rád odpovídal.

Děkujeme tímto panu Grigovi za jeho čas, energii a zajímavou přednášku.

336596887_1356699328207259_2082823389051228799_n

Kateřina Křivohlávková

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel.: 731 604 505 E-mail: 68Go87d7TdEs.~.dWoxy.Z4WH-xB__bgc5prRb~lW5pJ